Robline One Star

Starten går den 9:e juni 2018:

days
1
0
4
hours
1
6
minutes
3
2
seconds
1
2

 

Robline One Star – For The Froudes Throphy

Redo för Sveriges tuffaste SRS solosegling? Banan går som tidigare år rätt ut på Östersjön och banlängden på ca 125nm innebär att de flesta båtarna kommer att ha att göra i ca 24 timmar.

Halv jaktstart tillämpas vilket innebär att starttiderna beräknas så att båtarna skall vara hyfsat samlande när banan har seglats halvvägs vilket är när man är som längst ut på Östersjön i närheten av Kopparstenarna.

Bansträckning (preliminärt samma bana som tidigare år men den kan komma att ändras om prognosen talar för mycket, eller väldigt lite vind.)

Start mellan Långholmens södra udde och röd prick syd om Långholmen (Ca 1nm ost Djuröbron). Startlinjen går i exakt nord/sydlig riktning. Notera noggrant starttid med bild på klockslag och plotterspår eller liknande.
Norr Runmarö
Norr röd prick Nittonfotsgrundet  N 059 15.910  E 018 58.180  ca 10 NM
Ost ostpricken Stålbådan N 059 14.170  E 019 00.470  ca 12 NM
Ost ostpricken Dämban  N 059 02.290  E 018 47.870  ca 26NM
Väst och syd om sydpricken Ekoknölen N 058 47.480  E 018 11.400  ca 50 NM
Syd och ost om västpricken Kopparstenarna Q(9)  N 058 35.350  E 019 08.520  ca 82 NM
Ost om Almagrundet LFI(3)  N 059 09.300  E 019 07.570  ca 116 NM
Mål mellan röd prick, Nittonfotsgrundet  N 059 15.910  E 018 58.180 och Svängens Fyr.  ca 124 NM. Notera noggrant målgångstid med bild på klockslag och plotterspår eller liknande.

Klasser
Kölbåt och flerskrov
Double scoring tillämpas med SRSs-beräknad tid och Froudes Trophy (högst Froudestal i snitt). Med SRSs avses shorthandtalet på mätbrev och båtdatablad.

Segrare av Robline One Star är båt med kortast beräknad tid enl SRS.
Resultat i SRS får tillgodoräknas i No-Crew Rankingen.

Segrare av Froudes Trophy är båt med högst Froudestal i snitt.
Flerskrov kan ej delta i Froudes Trophy.

I Froudes Trophy är allt fritt, Inga klasser, inga straff och inget handikapp!
Froudestal beskriver hur snabbt en båt färdas i förhållande till sin vattenlinjelängd.
Froudestal snitt = snittfart (knop) / √ (vattenlinjelängden (m) x 37,07)
Typiska tal är: 0,4 ≈ skrovfart och 0,35 ≈ kryssfart i frisk vind
Testkörningar visar på att 0,35 också är ett ungefärligt snitt på rundbana i frisk vind för de mest välseglade kölbåtarna. Vi tycker att detta är mer rättvist än att dela in storleksklasser helt utan respit då de minsta båtarna i varje klass alltid blir missgynnade.
Froudes Trophy är applicerbart på alla båtstorlekar så att inga storleksklasser behövs, alla tävlar mot alla utan att någon skrovlängd är missgynnad.

Regler
Endast en person ombord på var båt (undantag MCM/SCM se nedan). Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS-reglerna och seglingsföreskrifterna för Robline One Star. KSR 52 gäller ej. Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. Alla båtar kan komma att föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören enligt ISAF Regulation 20.

MCM
En Media Crew Member är tillåtet för de som vill. Tanken är att vi dels får in bra media från båtarna samt höjer säkerheten då en extra person direkt kan hoppa in om nöden kräver för att inte riskera båt eller besättning. Skepparen får inte anvisa specifik plats för sin MCM, t.e.x. ”sitt i lovart”. Skepparen får inte ta hjälp av sin MCM varken verbalt eller handgripligen från det att startskottet har gått tills dess att båten skär mållinjen, utom i nödsituation. Båten utgår ur tävlingen om den har tagit hjälp av sin MCM.

Kravet är att varje båt med en MCM skall leverera bild(er) och/eller film. Vi vill endast ha era bästa bilder/filmer, kvalitet framför kvantitet alltså. All film laddas med fördel upp till vår playkanal: rsc.solidtango.com

Villkor för att delta
Den tävlande ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Allt deltagande i regattan är helt på egen risk. Se KSR 4, besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för före, under eller efter tävlingen.

Säkerhet
Man kan inte vara för noga med säkerheten när man seglar solo. Vi hänvisar deltagare att applicera Offshore Special Regulations Category 4 så långt som möjligt på sina båtar.

Alla båtar måste vara utrustade med följande utrustning:

PLB, registrerad i deltagerens namn, skall bäras under hela seglingen.*
Flytväst i enlighet med OSR 5.01.1 skall bäras under hela seglingen.
Säkerhetslina i enlighet med OSR 5.02.1 skall finnas redo att användas.
Läs och begrunda OSR 5.02.6 med avseende på säkerhetslinor!
Båten skall vara utrustad med däcksäkerhetslinor i enlighet med OSR 4.04.1 & 4.04.2
AIS-transponder är inte obligatoriskt 2017 men vi ser gärna att man har det. Antennen bör sitta i masttoppen för bästa räckvidd. Lär dig hur du konfigurerar din AIS så att du får larm om båtar/fartyg är på kollisionskurs med dig. AIS:en skall vara påslagen hela seglingen.
Kniv för att kunna kapa sig fri från linor etc, skall bäras under hela seglingen.
Alla båtar som har en fast VHF skall ha den påslagen under hela seglingen och med en volym som medger att anrop hörs ute i sittbrunnen. Extern högtalare rekommenderas.
Handhållen, vattentät VHF skall bäras under hela seglingen, och om inte fast VHF finns eller kan höras i sittbrunnen, vara påslagen hela seglingen så att anrop kan tas emot. Se till att ha tillräckligt med batteri för hela seglingen.
Minst 2st nödraketer och 2 st handbloss (OSR 4.23.1), sistnämnda får ersättas med ett LED-bloss avsedda för ändamålet.

Övrig personlig utrustning som rekommenderas:
Handhållen GPS, för att snabbt kunna uppge sin position.
Vattentätt blinkande ljus, för att kunna påkalla uppmärksamhet. Vissa pannlampor har denna funktion. Dykaffärer saluför ofta små smidiga blixtljus/nödljus. Blixtljuset på bilden nedan finns att köpa hos Watski

Ingen säkerhetsutrustning kan kompensera för orutin. Segling är en säker sport om man vet vad man håller på med. Vi rekommenderar därför att man ska ha tidigare erfarenhet av havskappsegling och shorthandsegling innan man tar sig an detta äventyr.

Vattnet i Östersjön har normalt en temperatur mellan 10-14 grader i början av juni månad då denna segling äger rum. Vatten kyler 25ggr effektivare än luft, deltagare uppmanas därför att ha torrdräkt/överlevnadsdräkt då nedkylning är ett faktum om man faller överbord.

Följande artiklar i ämnet nedkylning är läsvärda:
http://www.ufvf.se/kalla%20fakta.htm
http://sjoraddning.blogspot.se/2009/12/kallt-vatten.html 

Tankar, tips, teknik, & taktik för solosegling:
http://sfbaysss.net/resource/doc/SinglehandedTipsThirdEdition.pdf

Skepparen är ytterst ansvarig för att hans/hennes båt är i gott, sjödugligt skick för att klara hård vind och hög sjö samt att den uppfyller säkerhetskraven. Var extra noga med att kontrollera roder, roderinfästningar samt stående och löpande rigg vilka är vanligt förekommande att fallera i hårt väder.

Observera att denna kappsegling sker helt på egen risk. Arrangören ansvarar ej för sak- eller personskada, innan, under eller efter kappseglingen.

Arrangör
Järfälla Brädseglingssällskap (JBSS) i samarbete med No-Crew.se och Teufelberger AB

Anmälan
Änmälningsavgiften om 300kr betals via Swish till 073 051 31 06 (Per Svanberg).
Anmälningstiden går ut den 18:e Maj.

(Länkarna till anmälan fungerar inte på iPad och iPhones).

Anmälan 2017

Anmälda

Starttider

Live Tracking

 

Resultat SRS 2014
Resultat FroudesTrophy 2014
Resultat SRS 2015

 

Virtuella skepparmötet
Uppdaterad 2017-06-16 kl.00.30

Kristian i vårt start/målfartyg har fått förhinder. Detta innebär att vi måste ta våra start och måltider själva. Viktigt därför att man kan styrka sin starttid och måltid med plotterspår och klockslag, eventuellt med foto på dessa. Skicka in målgångstid via SMS/MMS till 073-051 31 06.

OBS! Beskrivning för start och mål i banbeskrivningen ovan är något ändrad i och med detta.

Logga gärna ditt race med gratisappen RaceQs så kan åskådare följa och man kan analysera vad man gjorde bra och mindre bra i efterhand. Tänk på att det en telefon som kör RaceQs behöver konstant matning med ström då GPS:n drar en hel del. RaceQs lagrar allt data och skickar i efterhand om man inte har mobiltäckning på havet. Några inställningar som skall göras i appen:
Aktivera Live Streaming
Auto Shutoff – Recording Time = Off
Sätt Sheduled Launch strax innan din starttid
Plugga in laddsladden!

En startande båt saknar AIS. Håll särskild utkik efter denna! Åskådare i land bör kunna följa alla andra båtar på marinetraffic.com

Eftersom vi nu inte har några utgifter för start/målgångsfartyg så kommer anmälningsavgiften att swishas tillbaka så att man kan äta upp den på Sandhamns Världshus på Lördag kväll istället ;) SMS:a intresse till samma nummer ovan. Vi har bokat bord till kl.20.00 på lördag.

Det ser ut att bli måttliga vindar runt 5-6 m/s och en enkel resa med någon typ av halvvind ned mot ekoknölen därefter avtagande och vridande vind ut mot kopparstenarna på natten. Tidig morgon och förmiddagen på lördagen kommer bli ett psykiskt jobbigt race med lätta varierande vindar.

Lycka till och hoppas ni får en naturupplevelse och fin segling. Känns det ensamt på havet så är era medtävlande bara ett VHF-anrop bort, alltid trevligt att prata på småtimmarna!
De som kan ha passning på två kanaler kör 16 och 72, annars är det kanal 16 som passas. Man kan alltså ropa upp båtar på Kanal 16 och sedan gå över till Kanal 72.

Frågor angående seglingen kan ställas via kontaktformuläret (högst upp till höger).