Robline One Star

Starten går den 6:e augusti 2021:

days
-8
-4
hours
-1
0
minutes
-5
-9
seconds
-1
-5

Robline One Star

Redo för Sveriges tuffaste SRS solosegling? Banan går som tidigare år rätt ut på Östersjön och banlängden på ca 125nm innebär att de flesta båtarna kommer att ha att göra i ca 24 timmar.

Halv jaktstart tillämpas vilket innebär att starttiderna beräknas så att båtarna skall vara hyfsat samlande när banan har seglats halvvägs vilket är när man är som längst ut på Östersjön i närheten av Kopparstenarna.

Bansträckning

Banbeskrivning kommer att publiceras senast en vecka innan start. I år kommer vi att göra lite modifieringar med halva utomskärs och halva inomskärs.

Klasser
Kölbåt och flerskrovs-segrare av Robline One Star är båt med kortast beräknad tid enl SRS. Resultat i SRS får tillgodoräknas i No-Crew Rankingen.

Regler
Endast en person ombord på var båt (undantag MCM/SCM, se nedan). Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS-reglerna och seglingsföreskrifterna för Robline One Star. KSR 52 gäller ej. Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

MCM
En Media Crew Member är tillåtet för de som vill. Tanken är att vi dels får in bra media från båtarna samt höjer säkerheten då en extra person direkt kan hoppa in om nöden kräver för att inte riskera båt eller besättning. Skepparen får inte anvisa specifik plats för sin MCM, t.e.x. ”sitt i lovart”. Skepparen får inte ta hjälp av sin MCM varken verbalt eller handgripligen från det att startskottet har gått tills dess att båten skär mållinjen, utom i nödsituation. Båten utgår ur tävlingen om den har tagit hjälp av sin MCM.

Kravet är att varje båt med en MCM skall leverera bild(er) och/eller film. Vi vill endast ha era bästa bilder/filmer, kvalitet framför kvantitet alltså. All film laddas med fördel upp på vår facebook-sida.

Villkor för att delta
Den tävlande ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Allt deltagande i regattan är helt på egen risk. Se KSR 4, besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för före, under eller efter tävlingen.

Säkerhet
Man kan inte vara för noga med säkerheten när man seglar solo. Vi hänvisar deltagare att applicera Offshore Special Regulations Category 4 så långt som möjligt på sina båtar.

Alla båtar måste vara utrustade med följande utrustning:

* Flytväst i enlighet med OSR 5.01.1 skall bäras under hela seglingen.
* Säkerhetslina i enlighet med OSR 5.02.1 skall finnas redo att användas.
Läs och begrunda OSR 5.02.6 med avseende på säkerhetslinor!
* Båten skall vara utrustad med däcksäkerhetslinor i enlighet med OSR 4.04.1 & 4.04.2
* AIS-transponder är inte obligatoriskt men vi ser gärna att man har det. Antennen bör sitta i masttoppen för bästa räckvidd. Lär dig hur du konfigurerar din AIS så att du får larm om båtar/fartyg är på kollisionskurs med dig. AIS:en skall vara påslagen hela seglingen.
* Kniv för att kunna kapa sig fri från linor etc, skall bäras under hela seglingen.
* Alla båtar som har en fast VHF skall ha den påslagen under hela seglingen och med en volym som medger att anrop hörs ute i sittbrunnen. Extern högtalare rekommenderas.
* Handhållen, vattentät VHF skall bäras under hela seglingen, och om inte fast VHF finns eller kan höras i sittbrunnen, vara påslagen hela seglingen så att anrop kan tas emot. Se till att ha tillräckligt med batteri för hela seglingen.
* Minst 2st nödraketer och 2 st handbloss (OSR 4.23.1), sistnämnda får ersättas med ett LED-bloss avsedda för ändamålet.

Övrig personlig utrustning som rekommenderas:
* PLB, registrerad i deltagerens namn, skall bäras under hela seglingen. alt. AIS-MOB
* Handhållen GPS, för att snabbt kunna uppge sin position.
* Vattentätt blinkande ljus, för att kunna påkalla uppmärksamhet. Vissa pannlampor har denna funktion. Dykaffärer saluför ofta små smidiga blixtljus/nödljus. Blixtljuset på bilden nedan finns att köpa hos Watski

Ingen säkerhetsutrustning kan kompensera för orutin. Segling är en säker sport om man vet vad man håller på med. Vi rekommenderar därför att man ska ha tidigare erfarenhet av havskappsegling och shorthanded segling innan man tar sig an detta äventyr.

Vattnet i Östersjön når en maximal temperatur på ca 20 grader i augusti månad då denna segling äger rum. Tänk på att ha rätt kläder. Torrdräkt/överlevnadsdräkt är att rekommendera om man skulle falla överbord.

Följande artiklar i ämnet nedkylning är läsvärda:
http://www.ufvf.se/kalla%20fakta.htm
http://sjoraddning.blogspot.se/2009/12/kallt-vatten.html 

Tankar, tips, teknik, & taktik för solosegling:
http://sfbaysss.net/resource/doc/SinglehandedTipsThirdEdition.pdf

Skepparen är ytterst ansvarig för att hans/hennes båt är i gott, sjödugligt skick för att klara hård vind och hög sjö samt att den uppfyller säkerhetskraven. Var extra noga med att kontrollera roder, roderinfästningar samt stående och löpande rigg vilka är vanligt förekommande att fallera i hårt väder.

Observera att denna kappsegling sker helt på egen risk. Arrangören ansvarar ej för sak- eller personskada, innan, under eller efter kappseglingen.

Arrangör
no-crew.se

Anmälan

Anmälan 2021

Tidigare resultat

Resultat 2019
Resultat 2017
Resultat SRS 2015
Resultat SRS 2014
Resultat FroudesTrophy 2014

Virtuella skepparmötet

Vi kommer inte att hålla ett traditionellt skepparmöte i Sandhamn. Så precis som åren innan så kommer vi att tillämpa ett skepparmöte online, på vår facebook-sida, hela veckan innan seglingen vilket ger alla tid att reflektera och ställa frågor. Skepparmötet avslutas kl 21.00 dagen innan start.

Lycka till och hoppas ni får en naturupplevelse och fin segling. Känns det ensamt på havet så är era medtävlande bara ett VHF-anrop bort, alltid trevligt att prata på småtimmarna!
De som kan ha passning på två kanaler kör 16 och 72, annars är det kanal 16 som passas. Man kan alltså ropa upp båtar på Kanal 16 och sedan gå över till Kanal 72.

Frågor angående seglingen kan ställas direkt till oss på vår facebook-sida.