Robline One Star

Starten går den 31:a juli 2020:

days
2
6
hours
2
1
minutes
5
9
seconds
4
1

 

Robline One Star

Redo för Sveriges tuffaste SRS solosegling? Banan går som tidigare år rätt ut på Östersjön och banlängden på ca 125nm innebär att de flesta båtarna kommer att ha att göra i ca 24 timmar. För att fler ska få möjlighet att uppleva detta äventyr öppnar vi i år för de som vill segla DH.

Halv jaktstart tillämpas vilket innebär att starttiderna beräknas så att båtarna skall vara hyfsat samlande när banan har seglats halvvägs vilket är när man är som längst ut på Östersjön i närheten av Kopparstenarna.

Bansträckning

Banbeskrivning hittar ni här.


Klasser
Kölbåt och flerskrovs-segrare av Robline One Star är båt med kortast beräknad tid enl SRS. Resultat i SRS får tillgodoräknas i No-Crew Rankingen.

Regler
Endast en person ombord på var båt i solo-klassen och 2 personer i DH-klassen (undantag MCM/SCM, se nedan). Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS-reglerna och seglingsföreskrifterna för Robline One Star. KSR 52 gäller ej. Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

MCM
En Media Crew Member är tillåtet för de som vill. Tanken är att vi dels får in bra media från båtarna samt höjer säkerheten då en extra person direkt kan hoppa in om nöden kräver för att inte riskera båt eller besättning. Skepparen får inte anvisa specifik plats för sin MCM, t.e.x. ”sitt i lovart”. Skepparen får inte ta hjälp av sin MCM varken verbalt eller handgripligen från det att startskottet har gått tills dess att båten skär mållinjen, utom i nödsituation. Båten utgår ur tävlingen om den har tagit hjälp av sin MCM.

Kravet är att varje båt med en MCM skall leverera bild(er) och/eller film. Vi vill endast ha era bästa bilder/filmer, kvalitet framför kvantitet alltså. All film laddas med fördel upp på vår facebook-sida.

Villkor för att delta
Den tävlande ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Allt deltagande i regattan är helt på egen risk. Se KSR 4, besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för före, under eller efter tävlingen.

Säkerhet
Man kan inte vara för noga med säkerheten när man seglar solo. Vi hänvisar deltagare att applicera Offshore Special Regulations Category 4 så långt som möjligt på sina båtar.

Vi återkommer med mer information gällande krav på säkerhetsutrustning.


Ingen säkerhetsutrustning kan kompensera för orutin. Segling är en säker sport om man vet vad man håller på med. Vi rekommenderar därför att man ska ha tidigare erfarenhet av havskappsegling och shorthanded segling innan man tar sig an detta äventyr.

Vattnet i Östersjön når en maximal temperatur på ca 20 grader i augusti månad då denna segling äger rum. Tänk på att ha rätt kläder. Torrdräkt/överlevnadsdräkt är att rekommendera om man skulle falla överbord.

Följande artiklar i ämnet nedkylning är läsvärda:
http://www.ufvf.se/kalla%20fakta.htm
http://sjoraddning.blogspot.se/2009/12/kallt-vatten.html 

Tankar, tips, teknik, & taktik för solosegling:
http://sfbaysss.net/resource/doc/SinglehandedTipsThirdEdition.pdf

Skepparen är ytterst ansvarig för att hans/hennes båt är i gott, sjödugligt skick för att klara hård vind och hög sjö samt att den uppfyller säkerhetskraven. Var extra noga med att kontrollera roder, roderinfästningar samt stående och löpande rigg vilka är vanligt förekommande att fallera i hårt väder.

Observera att denna kappsegling sker helt på egen risk. Arrangören ansvarar ej för sak- eller personskada, innan, under eller efter kappseglingen.

Arrangör
no-crew.se

Anmälan

Anmälan 2019


Live Tracking

 

Resultat SRS 2014
Resultat FroudesTrophy 2014
Resultat SRS 2015

 

Virtuella skepparmötet
Uppdaterad 2019-05-16 kl. 22:00

Vi kommer inte att hålla ett traditionellt skepparmöte i Sandhamn. Så precis som åren innan så kommer vi att tillämpa ett skepparmöte online, på vår facebook-sida, hela veckan innan seglingen vilket ger alla tid att reflektera och ställa frågor. Skepparmötet avslutas kl 21.00 dagen innan start.

Lycka till och hoppas ni får en naturupplevelse och fin segling. Känns det ensamt på havet så är era medtävlande bara ett VHF-anrop bort, alltid trevligt att prata på småtimmarna!
De som kan ha passning på två kanaler kör 16 och 72, annars är det kanal 16 som passas. Man kan alltså ropa upp båtar på Kanal 16 och sedan gå över till Kanal 72.

Frågor angående seglingen kan ställas direkt till oss på vår facebook-sida.