Robline Solo Challenge

Starten går den 19:e augusti 2017:

days
1
4
4
hours
2
0
minutes
2
5
seconds
5
5

 

Robline Solo Challenge är en segling för alla, ung som gammal, kille eller tjej, rutinerad eller nybörjare och för alla typer av kölbåtar, flerskrov och jollar, det enda som krävs är ett flytetyg med ett SRS-tal.

Kolla vår Playkanal där deltagarna lägger upp sina egna filmer från racet!

Detta är ett endagars solo-äventyr i dagsljus. Att segla solo utan navigatör, taktiker, trimmare och fördäcksgast gör utmaningen större och seglingen mer aktiv, det handlar om att släppa taget och samtidigt ta kontrollen, att utmana sig själv!

Efter seglingen blir det mingel och regattamiddag med tillhörande förfriskningar. Just det faktum att ingen har med sig en besättning gör det hela mer socialt och man lär känna nya sköna människor! Vi tror att den sociala biten är precis lika viktig som seglingen i sig så därför ingår regattamiddagen samt båtplats i Sandhamn från fredag till söndag i anmälningsavgiften om 850kr, betalas in på PG 150 13 – 6 (Järfälla Brädseglingssällskap).

I anmälan nedan kan du välja mellan två olika banor (mer info om dessa finns längre ned) utefter hur stor utmaning du vill ha (och lite beroende på vilken typ av båt du seglar). Den ena kommer att vara ca 20 sjömil och den andra ca 40 sjömil, det innebär ca 5-10 timmars solosegling. Vi rekommenderar att båtar med ett SRS-tal under ca 1,05 väljer den kortare banan för att hinna i mål till minglet och regattamiddagen.

Tillsammans med SRS-systemet där det dels finns båtindividuella avdrag för segling utan undanvindssegel och andra alternativa segelsättningar med sk ”shorthanded-mätbrev” så är möjligheterna stora att anpassa sitt redskap för denna typ av segling. Läs mer om SRS-systemet på SSFs hemsida.

Kappsegling i all ära, men just detta är i första hand en segling som handlar om att utmana sig själv, om äventyret, och om gemenskap seglare emellan.

Deltagarantalet är begränsat till 100 båtar för att kunna hålla en viss säkerhet då vi har ett begränsat antal säkerhetsbåtar på banorna. Betalaningen styr turordningen för anmälan. Om man är är sen i sin anmälan/betalning så att man inte får en plats betalas hela beloppet tillbaka. Samma sak gäller om man avbokar sin anmälan innan den första augusti. Därefter återbetalas inte anmälningsavgiften.

Kontakta oss genom kontaktformuläret (högst upp till höger) om du har frågor.
(Länkarna till anmälan fungerar inte på iPad och iPhones)

Anmälan skärgårdsbana ca 20nm 
Anmälan kustnära bana ca 40nm

Om du vill ändra något i din anmälan så gör en helt ny med samma epostadress så skrivs den gamla över.

Obs, anmälan är inte komplett förens startavgiften om 850kr är oss tillhanda.
PG 150 13 – 6 (Järfälla Brädseglingssällskap). Ange ditt för- och efternamn som referens. Anmälningstiden går ut den 1:a Augusti. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid tillbakadragande av anmälan efter den 1:a Augusti.

Anmälda båtar skärgårdsbanan 2015
Anmälda båtar kustnära banan 2015

Seglingsföreskrifter (kommer senare)
Banbeskrivningar
Startlistor
(kommer senare)

Virtuella skepparmötet
Eftersom en del båtar kommer att anlända Sandhamn på lördagen, efter att de första har startat, kommer vi inte att hålla ett traditionellt skepparmöte i Sandhamn. Så precis som åren innan så kommer vi att tillämpa ett skepparmöte här på no-crew.se, on-line hela veckan innan seglingen vilket ger alla tid att reflektera och ställa frågor.  Skepparmötet Avslutas kl 21.00 dagen innan start.

Arrangör
Järfälla Brädseglingssällskap (JBSS) i samarbete med No-Crew.se, Teufelberger AB och KSSS

Datum
15:e augusti 2015

Plats
Sandhamn med omkringliggande vatten. Jaktstart där alla tider är lokal GPS-tid, första start tidigast 06.00 för de med lägst SRS-tal på långa banan. Beräknad målgång 16.00-18.00 beroende på väder.

Korta banan
Skärgårdsbana om 8 till 20M beroende på vindstyrka med start och mål i Sandhamn. Alla typer av kölbåtar, flerskrov och jollar är välkomna oavsett SRS-tal på denna bana.

Långa banan
En kustnära bana om vädret tillåter om ca 20-40M (beroende på vindstyrka) med start och mål i Sandhamn. Jollar tillåts inte på denna bana. Tävlingsledningen kan neka båt att starta om de inte anser båten lämplig eller för långsam. Båtar med SRS-tal under 1,05 rekommenderas att anmäla sig att segla den kortare banan för att hinna i mål till regattamiddagen.

Klasser
Båtarna kommer att delas upp tre klasser: Enskrov på kort bana och Enskrov på lång bana och Flerskrov på lång bana. Alternativ segelkonfiguration (sk shorthanded-mätbrev) är tillåtet samt att segla utan undanvindssegel med reducerat SRS-tal (anges i anmälan).

Regler
Endast en person ombord på var båt (undantag MCM/SCM se nedan) Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR 2013-2016) samt SRS-reglerna och seglingsföreskrifterna för Robline Solo Challenge. Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. Alla båtar kan komma att föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören enligt ISAF Regulation 20.
Användande av autopilot och/eller vindroder är tillåtet.

MCM/SCM
En Media Crew Member/Safety Crew Member är tillåtet för de som vill. Tanken är att vi dels får in bra media från båtarna samt höjer säkerheten då en extra person direkt kan hoppa in om nöden kräver för att inte riskera båt eller besättning (båten utgår ur tävlingen om den har tagit hjälp av sin MCM/SCM).

Kravet är att varje båt med en MCM/SCM måste leverera bild(er) och/eller film. Vi vill endast ha era bästa bilder/filmer, kvalitet framför kvantitet alltså. Om bilder och film skall kunna visas redan på regattanmiddagen måste materialet vara oss tillhanda senast 1 timme innan regattamiddagen. Alla bilder kommer senare att visas här på no-crew.se
Film ansvarar MCM:erna själva för att tanka upp till vår server (mer info kommer).

Villkor för att delta
Den tävlande ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.Allt deltagande i regattan är helt på egen risk. Se KSR 4, besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för före, under eller efter tävlingen. Deltagarantalet är begränsat till 80 båtar. Betala snarast efter anmälan då datum för inbetalning styr turordningen.

Registrering
Ingen traditionell registrering då många båtar kommer anlända efter första båt startat. Istället räknas alla båtar som startar in.

Seglingsföreskrifter
Publiceras här på hemsidan för nedladdning.

Säkerhet
Generellt för jollar, kölbåtar och flerskrov gäller följande:

Alla skall bära flytväst, kniv och handhållen vattentät VHF under hela seglingen. VHF skall vara påslagen under hela seglingen (se till att ha batteri så det räcker) på Kanal 16 och om funktion finns, passning på kanal 72.

Vidare skall följande finnas ombord:
– Första förband
– Någon typ av GPS för positionsangivelse. Handhållen GPS uppmanas bäras.
– Mobiltelefon i vattentät påse eller motsvarande. Uppmanas att bäras.

För kölbåtar och flerskrov gäller också att invändig barlast och tunga föremål som batterier, kök mm skall vara säkrade.

Vidare skall följande finnas ombord på Kölbåt och flerskrov:
– Konade pluggar eller motsvarande för genomföringar
– Ankare med anpassad lina
– Mistlur
– Brandsläckare förutsatt att kök, elsystem eller motor finns ombord
– Hink med lina
– En vattentät ficklampa
– Länspump
– Säkerhetssele och säkerhetslina
– Livboj och kastlina
– Kompass
– Sjökort, om endast digitala skall minst en backup-enhet finnas ombord.

En rekommendation är att bära en PLB (Personal Locator Beacon).
Finns AIS ombord skall denna vara på under hela seglingen.
Var deltagare skall ha ett uttänkt sätt att ta sig ombord om man trillar över bord och t.ex. blir hängande i säkerhetssele.

Allmänt om säkerhet vid kappsegling:
En båt ansvarar ensam för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta segla.
Alla båtar ska ge all assistans till båtar eller människor i fara i enlighet med Kappseglingsreglerna regel 1 samt sjötrafikreglerna.
Alla båtar ska ha VHF kanal 16 igång och om möjligt bevakning på kanal 72
GPS ska vara igång med positionsinformation synlig, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre) sitter i Göteborg och är ofta inte bekanta med platser som är självklara för oss)
OBS! Du ska bara assistera om du inte sätter din egen besättning eller båt i fara.

I händelse av olycka:
Ropa Mayday, Mayday, Mayday på VHF kanal 16.
Ange olyckans art samt position
Du kan även ringa 112 och begära sjöräddningen.
Alternativt ringa sjöräddningen direkt på tel 031-64 80 20
Alla omkringliggande båtar SKALL omedelbart assistera nödställd båt. Även om en annan båt stannar kanske den besättningen beslutar sig för att inte assistera eller anser att DU har bättre förutsättning för att lämna assistans.
OBS! Det är aldrig fel att larma. Om det sedan visar sig att larmet inte behövs, kan man alltid avboka räddningsinsatsen.
I övrigt, använd sunt förnuft och gott sjömanskap!

På var bana kommer det att finnas en media/säkerhetsbåt.

Hamnplatser
De som anländer under fredagen till Sandhamn lägger sig på av hamnvakten anvisad plats. Uppge att du ska segla Robline Solo Challenge. På lördag efter målgång kommer vi ha en egen avlyst hamnbassäng till vårt förfogande.

KSSS hamnpersonal finns för att hjälpa soloseglare att lägga till och loss under hela helgen.

Regattamiddag
Vi kommer att husera framför seglarhotellet eller inne på Alma beroende på väder från och med kl 20.00 då vi också kör prisutdelning.

 

Resultat 2012
Resultat 2013
Resultat 2014
Resultat 2015