Robline Solo Challenge

Starten går den 18:e augusti 2018:

days
0
-11
-7
hours
0
-5
minutes
-5
0
seconds
0
-8

Robline Solo Challenge är ett endagars soloäventyr i dagsljus. Att segla solo utan navigatör, taktiker, trimmare och fördäcksgast gör utmaningen större och seglingen mer aktiv. Det handlar om att släppa taget och samtidigt ta kontrollen – att utmana sig själv!

Efter seglingen blir det mingel och regattamiddag. Just det faktum att ingen har med sig besättning gör det hela mer socialt och man lär känna nya sköna människor! Vi tror att den sociala biten är precis lika viktig som seglingen i sig så därför ingår regattamiddagen (exkl dryck) samt båtplats i Sandhamn från fredag till söndag i anmälningsavgiften om 1000 kr.

Anmälningsavgiften betalas in via Swish till 073-051 31 06 (Per Svanberg). Ange RSC + förnamn och efternamn som referens. Först till kvarn gäller. I år har vi inget tak på 60 båtar som vihade 2017. Vi tror att vi kan få in mellan 80-100 båtar, men det beror på hur många och långa och breda båtar som anmäler sig. För platsgaranti krävs att man betalat in anmälningsavgift samt finns publicerad på den lista som vi kommer lägga ut efter sista anmälningsdatum 18 Maj. Ju tidigare man anmäler sig desto större sannolikhet till plats med andra ord. Betalningsdatum avgör turordning. Har man betalat in och inte får plats betalar vi givetvis tillbaka anmälningsvgiften om man inte vill avvakta och ställa sig på väntelista. Förra året kom ca 15 båtar in från väntelistan så det kan vara värt att hänga kvar där ett tag.

Ange även om du tror att du är intresserad av gemensam middag på fredagskvällen samt frukost lördag och/eller söndag morgon på seglarhotellet! Vi tar emot intresseanmälningar här och återkommer med information om kostnad (då har man möjlighet att tacka nej om man tycker det blir för dyrt).

Efteranmälan kan göras till 10:e augusti i mån av plats till en total kostnad av 1500kr (1000 kr+500 kr).

(Länkarna till anmälan fungerar inte på iPad och iPhones)

Anmälan till Robline Solo Challenge 2018
(Anmälda båtar kan du se på samma sida som du gör anmälan)

Seglingsföreskrifter RSC 2018 v1.1
Banbeskrivning 2018v2 (Bana 40NM 8-10m/s seglas enligt banbeskrivningen)
Deltagare 20180817
Virtuella Skepparmötet

Bana 40NM 8-10m/s seglas enligt banbeskrivningen (medurs)
Startlista final
Glöm inte att ta er egen tid och skicka SMS till 070-10 93 539 enligt seglingsföreskrifterna.

 

 

Virtuella skepparmötet
Eftersom en del båtar kommer att anlända Sandhamn på lördagen, efter att de första har startat, kommer vi inte att hålla ett traditionellt skepparmöte i Sandhamn. Så precis som åren innan så kommer vi att tillämpa ett skepparmöte här på no-crew.se, on-line hela veckan innan seglingen vilket ger alla tid att reflektera och ställa frågor. Skepparmötet Avslutas kl 21.00 dagen innan start.

Arrangör
Göta segelsällskap (GSS) i samarbete med No-Crew.se och Teufelberger AB.

Datum
18:e augusti 2018

Plats
Sandhamn med omkringliggande vatten. Halv jaktstart där alla tider är lokal GPS-tid, första start tidigast 06.00 för de med lägst SRS-tal på långa banan. Beräknad målgång 16.00-18.00 beroende på väder.

Banan
En kustnära bana om vädret tillåter om ca 30-40M (beroende på vindstyrka) med start och mål i Sandhamn. Tävlingsledningen kan neka båt att starta om de inte anser båten lämplig. Vi kommer sannolikt köra ett 2-3startgrupper med full jaktstart i respektive grupp. Detta för att optimera seglad tid för flertalet samt tävlingsmomentet/känslan ute på vattnet där först i mål gäller.

Klasser
Båtarna kommer att delas upp två huvudklasser: Enskrov och Flerskrov. Beroende på  hur anmälningsläget kommer se ut kan dessa delas upp i olika startgrupper. Alternativ segelkonfiguration (sk shorthanded-mätbrev) är tillåtet samt att segla utan undanvindssegel med reducerat SRS-tal (anges i anmälan).

Regler
Endast en person ombord på var båt (undantag MCM/SCM se nedan) Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR 2017-2020) samt SRS-reglerna och seglingsföreskrifterna för Robline Solo Challenge. Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. Alla båtar kan komma att föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören enligt ISAF Regulation 20.
Användande av autopilot och/eller vindroder är tillåtet.

MCM/SCM
En Media Crew Member/Safety Crew Member är tillåtet för de som vill. Tanken är att vi dels får in bra media från båtarna samt höjer säkerheten då en extra person direkt kan hoppa in om nöden kräver för att inte riskera båt eller besättning (båten utgår ur tävlingen om den har tagit hjälp av sin MCM/SCM).

Kravet är att varje båt med en MCM/SCM måste leverera bild(er) och/eller film. Vi vill endast ha era bästa bilder/filmer, kvalitet framför kvantitet alltså. Om bilder och film skall kunna visas redan på regattanmiddagen måste materialet vara oss tillhanda senast 1 timme innan regattamiddagen. Alla bilder kommer senare att visas här på no-crew.se
Film ansvarar MCM:erna själva för att tanka upp till vår server (mer info kommer).

Villkor för att delta
Den tävlande ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.Allt deltagande i regattan är helt på egen risk. Se KSR 4, besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för före, under eller efter tävlingen. Deltagarantalet är begränsat till 60 båtar.

Registrering
Ingen traditionell registrering då många båtar kommer anlända efter första båt startat. Istället räknas alla båtar som startar in.

Seglingsföreskrifter
Publiceras här på hemsidan för nedladdning. 

Säkerhet
Generellt för jollar, kölbåtar och flerskrov gäller följande:

Alla skall bära flytväst, kniv och handhållen vattentät VHF under hela seglingen. VHF skall vara påslagen under hela seglingen (se till att ha batteri så det räcker) på Kanal 16 och om funktion finns, passning på kanal 72.

Vidare skall följande finnas ombord:
– Första förband
– Någon typ av GPS för positionsangivelse. Handhållen GPS uppmanas bäras.
– Mobiltelefon i vattentät påse eller motsvarande. Uppmanas att bäras.

För kölbåtar och flerskrov gäller också att invändig barlast och tunga föremål som batterier, kök mm skall vara säkrade.

Vidare skall följande finnas ombord på Kölbåt och flerskrov:
– Konade pluggar eller motsvarande för genomföringar
– Ankare med lämplig typ och längd på lina (se tillverkarens specifikation)
– Mistlur
– Brandsläckare förutsatt att kök, elsystem eller motor finns ombord
– Hink med lina
– En vattentät ficklampa
– Länspump
– Säkerhetssele och säkerhetslina
– Livboj och kastlina
– Kompass
– Sjökort, om endast digitala skall minst en backup-enhet finnas ombord.

En rekommendation är att bära en PLB (Personal Locator Beacon).
Finns AIS ombord skall denna vara på under hela seglingen.
Var deltagare skall ha ett uttänkt sätt att ta sig ombord om man trillar över bord och t.ex. blir hängande i säkerhetssele.

Allmänt om säkerhet vid kappsegling:
En båt ansvarar ensam för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta segla.
Alla båtar ska ge all assistans till båtar eller människor i fara i enlighet med Kappseglingsreglerna regel 1 samt sjötrafikreglerna.
Alla båtar ska ha VHF kanal 16 igång och om möjligt bevakning på kanal 72
GPS ska vara igång med positionsinformation synlig, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre) sitter i Göteborg och är ofta inte bekanta med platser som är självklara för oss)
OBS! Du ska bara assistera om du inte sätter din egen besättning eller båt i fara.

I händelse av olycka:
Ropa Mayday, Mayday, Mayday på VHF kanal 16.
Ange olyckans art samt position
Du kan även ringa 112 och begära sjöräddningen.
Alternativt ringa sjöräddningen direkt på tel 031-64 80 20
Alla omkringliggande båtar SKALL omedelbart assistera nödställd båt. Även om en annan båt stannar kanske den besättningen beslutar sig för att inte assistera eller anser att DU har bättre förutsättning för att lämna assistans.
OBS! Det är aldrig fel att larma. Om det sedan visar sig att larmet inte behövs, kan man alltid avboka räddningsinsatsen.
I övrigt, använd sunt förnuft och gott sjömanskap!

Hamnplatser
De som anländer under fredagen till Sandhamn lägger sig på av hamnvakten anvisad plats. Vi har hyrt Viamares hamnbassäng för detta event fre em-sön lunch. Uppge att du ska segla Robline Solo Challenge.

Regattamiddag
Vi kommer att vara på hotellets terrass och där serveras Hamburgare med tillbehör. Dryck tillkommer. I samband med middagen har vi en enklare prisutdelning.

Resultat 2012

Resultat 2013

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

RESULTAT 2018