Frodes Trophy

Danska soloseglingen Sølvroret seglas inte efter några respitregler. Där klassar man in båtara i srorleksklasser, upp till 30 fot, 30,01 till 35 fot, osv. Helt klart ett intressant koncept att skippa alla respitregler som det ju så ofta blir en massa snack om. Men ganska snabbt så inser man att för en kölbåt så är det en klar fördel om båten är så nära maxlängd som möjligt i den givna klassen då den enskilt största fartdrivande parametern för kölbåtar är dess effektiva vattenlinjelängd.

För att komma runt detta problem utan att behöva skapa oändligt många storleksklasser så kan man använda sig utav Froudes tal och alla kan då segla i samma klass!

Froudes tal är ett dimensionslöst tal som beskriver våglängd i förhållande till vattenlinjelängd. Ett skrov som rör sig genom vattnet skapar ett vågsystem och ju fortare båten färdas desto större och längre blir dess bogvåg. Vid en viss fart är bågvågen lika långt som skrovet och skrovet fastnar då i dalen av sin egen bogvåg. För att kunna segla snabbare krävs sedan väldigt mycket mer kraft, något som ofta är svårt att frambringa med hjälp av endast segel. Undantaget är väldigt lätta segelbåtar, som under gynnsamma förhållanden, kan ta sig över sin bogvåg och nå halvplaning eller t.o.m full planing.

Ett froudestal (förkortas Fn) på 0,4 innebär att bogvågen är lika lång som vattenlinjelängden, detta brukar kallas för båtens skrovfart. Vanliga segelbåtar, cruisers kan oftast bara nå farter strax över skrovfart, runt Fn 0,45, förutsatt att de inte får hjälp av stora vågor och surfar. På kryss i frisk vind seglar de flesta kölbåtar i farter runt Fn = 0,35.

Skissen nedan visar ungefär hur vågsystemet längst skrovet ser ut i olika farter och vilken fart i knop detta motsvarar för en vattenlinjelängd av 6m och 12m.

I kappseglingen Froudes Throphy finns inga begränsningar på storlek av båt, antal segel, segelyta, kölvikt eller vad man nu kan hitta på för att driva sin båt snabbare. Allt är tillåtet förutsatt att båten klarar säkerhetskraven enligt ISAF Offshore Special Regulations Cat 4.

Vid testkörningar att beräkna resultat baserat på högst snittfart i Froudestal, alltså snittfart i (knop) / √ (vattenlinjelängden (m) x 37,07), så har det visat sig att de mest välseglade båtarna verkar nå en snittfart av ungefär 0,35.

Det ska bli intressant att se om Froudes Trophy kan locka fler sportiga båtar som, teoretiskt, borde vara gynnade av detta upplägg. Men man skall aldrig glömma att en båt aldrig seglar fortare än vad dess besättning förmår.

Nedan den övre delen av resultatlistan från Robline Solo Challenge, stora banan, omräknad efter Froudestal:

2 Comments

  1. Nån känsla för starttider än?
    – Vindprognoserna ser just nu snälla ut så om man gissar på snittvind 4 eller 5 m/s?

  2. Det lutar åt att första båt startar runt kl 10 och Esox runt kl 14.

Leave a Reply