RSC 2015 – Förslag på nya banalternativ

Per Svanberg har gjort några alternativa banor som ser intressanta ut. Tanken med de nya banorna är att de är mindre, alltså kortare banben, men att man istället kör två varv. Då kommer båtarna närmare varandra och man får bättre koll på var man ligger i fältet då man kommer att kunna se båtar som seglar på andra banben. Detta höjer också säkerheten då en handållen VHF inte når speciellt långt. Detta kommer dock att göra seglingen väldigt mycket mer fysisk, i princip ingen tid att vila då fler banben och fler varv innebär betydligt fler manövrar.

Vad tycker ni som som seglar?

Förslag 2 varv Solo Challenge 2015 v2

Förslag 2 varv Solo Challenge 2015 v3

4 Comments

  1. Spontant känns det intressant att se övriga fältet och det blir lite tätare. Lite fler manövrar är okej men kanske satsa på banalternativen där man inte möter varandra flera gånger mellan märkena

  2. Mycket bra förslag, jag gillar speciellt att det går å få till bra kryss o läns i alla vindriktningar. Kul med mer manövrar! //Lex

  3. Bra förslag att lägga banor så att båtarna hålls samlade. Kommer det finnas en kortare bana för långsammare båtar? Kanske rent av tre banlängder. Ju fler båtar som startar och går i mål ungefär samtidigt desto roligare.

Lämna ett svar till HåkanCancel Reply